top of page

קולב למגבת מסדרת מיני שחור מט.

קיים בשלושה גדלים:

קולב חמישייה: גובה 2 ס"מ, רוחב 4 ס"מ, אורך 30 ס"מ.

קולב רבעייה: גובה 2 ס"מ, רוחב 4 ס"מ, אורך 23 ס"מ.

קולב שלישייה: גובה 2 ס"מ, רוחב 4 ס"מ, אורך 12 ס"מ.

קולב למגבת

bottom of page