Dor Raphael | מראות ועליונים | דור רפאל

TOPS

להתאהב כל בוקר מחדש. להתרגש מכל שינוי קטן.
למצוא את הזמן שלך מולן בערב. ושוב לקום לבוקר.


סדרת המראות החדשה של דור רפאל. אין יותר טופ מזה