Dor Raphael | Metal Collection

METAL

השורשים של העצים העתיקים ביותר, מתמזגים עם הברזל הגולמי בבטן האדמה ויוצרים סינרגיה מושלמת בין החיים על כדור הארץ לליבה שלו. אז למה לא לתת לזה ביטוי גם בחדר הרחצה?

גוף וחזית הארון: קונסטרוקציה מתכת בשילוב עץ.